SBR Elektromontage

Over SBR Elektromontage

SBR ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder meer door mensen een gedegen leer-werktraject aan te bieden.

Iedere medewerker krijgt bij SBR de kans zich verder te ontwikkelen in de techniek. Met een klein team van praktijkopleiders en met persoonlijke aandacht voor onze medewerkers kunnen wij naast de praktijkopleiding ook ondersteuning in het theoretische gedeelte van de opleiding geven.

Zonder een duurzame samenwerking en goede relaties met opdrachtgevers en ondernemers kan SBR haar taak niet vervullen. Daarom bent u voor ons van groot belang.

We bieden al onze relaties producten en diensten van hoge kwaliteit. Daarom zetten we naast te ontwikkelen medewerkers ook ervaren medewerkers in. Klantgerichtheid en service staat hierbij centraal.

Kortom, SBR is een bedrijf als alle andere, maar met een sociaal hart voor onze medewerkers. Wij streven continu naar meer werkplezier en voldoening voor de medewerker, goede prestaties voor de organisatie en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de klanten.Instroom en uitstroom personeel SBR Elektromontage

Wat is SROI?

SBR werkt volgens het principe van SROI.

Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven kunnen voor zich zelf SROI eisen stellen, bijvoorbeeld als maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat. Ook kunnen bedrijven, bijvoorbeeld bij het winnen van een aanbesteding, een SROI verplichting opgelegd krijgen. Dit houdt in dat een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Banen voor mensen met arbeidshandicap